Een hond die Stinkerd heette

Het leuke boek dat wiskunde leren gemakkelijk maakt

 

Over het boek 

Inhoud

Dit boek is geen schoolboek vol met formules en opgaven, maar het vertelt een verhaal. Een leuk verhaal. De achterflap van het boek geeft het als volgt weer:
Lang geleden keert de dood gewaande visser Pyrs na vier jaar terug in zijn dorp. Hij brengt veel kennis mee uit een vreemde stad. Pyrs laat zien hoe je krabben kunt vangen met een mand, hoe je kunt rekenen, schrijven en lezen, steviger huizen kunt bouwen en nog veel meer. Mik en zijn vriendje Tibbe ontdekken zo op een leuke manier dat de basis van de wiskunde niet moeilijk en/of geheimzinnig is. Ze leren rekenen, lezen en schrijven, meetkunde en algebra. En ze vangen krabben, spelen met hond Stinkerd, maken perkament en doen nog meer leuke dingen.

Het verhaal speelt lang geleden in een onbekend land, in een dorp aan zee. De ondeugende hond Stinkerd vormt de rode draad in het verhaal. Hoe Stinkerd aan zijn naam is gekomen, en nog veel meer, kun je in het boek lezen. Bij de recensies lees je wat anderen van het boek vinden.

Wiskundige onderwerpen

Het les-verhaal begint met lezen, schrijven, en wat rekenen, en gaat verder met eenvoudige meetkunde. Rechte lijnen, hoeken, cirkels, driehoeken, vierhoeken en oppervlaktes worden uitgelegd. Daarbij wordt ook een begin gemaakt met algebra, want die twee zaken hangen samen. In het laatste hoofdstuk vormt de stelling van Pythagoras het einde van de uitleg, samen met een samenvatting van de opbouw van wiskunde. Daaromheen komen die onderwerpen in toegepaste vorm in andere verhaaldelen terug. Al die onderwerpen vind je achter in het boek terug in de trefwoordenlijst. Niet alles uit het verhaal staat daar in. De passages over Stinkerd, lezen en schrijven, het vissen, de Plurken, kwallen, zeewiersoep en nog veel meer verhaaldelen komen niet in de trefwoordenlijst voor.

Toon

In het verhaal worden stukken les-verhaal en andere verhaal-delen steeds afgewisseld. Deze twee stukjes voorbeeld-tekst achter de links geven een indruk van de stijl en toon het verhaal.

Plaatjes

Het boek bevat geen afbeeldingen van het verhaal maar wel achtentwintig tekeningen met begeleidende tekst.

Die tekeningen zijn toegevoegd om de wiskunde-uitleg te verduidelijken. Plaatjes zeggen vaak veel meer dan grote stukken tekst. En ze helpen bij het maken van de "veldwerk" oefeningen. Vaak is het zo dat je dingen veel beter begrijpt wanneer je er zelf een tekening bij maakt. 

Oefeningen

Het boek bevat tien "veldwerk" oefeningen om zelf te maken. Dat kan thuis met pen of potlood, passer, liniaal en papier. Maar het leukst is om de tekeningen te maken zoals Mik en Tibbe dat in het boek doen; buiten op het strand, met stokken en wat touw. In de tijd waarin het verhaal speelt waren er nog geen pen en papier.

De e-book versie

Dit boek is er (nog) niet in elektronische vorm. In Nederland worden e-book versies veel illegaal gekopieerd, aan een goede beveiliging daartegen wordt nog gewerkt. Zodra zo’n beveiliging er is zal het boek ook in e-book vorm verschijnen. Maar het boek is speciaal gemaakt om mee te nemen naar buiten, bijvoorbeeld naar het strand om daar de oefeningen te doen. Daarvoor is een gedrukt boek toch nog steeds het handigst.

Vertalingen

Het is de bedoeling dat dit boek uiteindelijk in meerdere talen zal verschijnen. Het verhaal kan zonder problemen overal in de Westerse wereld worden verteld, de inhoud is universeel. Eerst zal gekeken worden naar een vertaling in het Engels. Als dit lukt zullen misschien ook vertalingen in het Spaans, Frans, Duits of andere talen verschijnen.