Een hond die Stinkerd heette

Het leuke boek dat wiskunde leren gemakkelijk maakt

 

Informatie voor de ouders

De doelstelling van het boek

Het boek is geen schoolboek, maar het zou goed op scholen kunnen worden gebruikt. Het boek heeft de verhaalvorm. Je kunt er wiskunde uit leren maar je kunt het ook alleen als een gewoon verhaal lezen. Er kan veel uit geleerd worden, daarvoor is het verhaal in het boek speciaal bedacht, maar zonder dwingende vorm. En het verhaal bevat veel meer dan alleen wiskunde als leerzame stof.

Het boek vertelt waar wiskunde vandaan komt en hoe wiskunde is opgebouwd. Deze belangrijke achtergrond wordt op scholen vaak niet uitgelegd, waardoor wiskunde door veel leerlingen als iets geheimzinnigs wordt ervaren. De doelstelling van dit boek is dan ook kinderen te laten zien dat wiskunde niet eng, geheimzinnig en moeilijk is. Als ze alleen die hoofdlijn van het boek oppikken dan is de opzet van de schrijver al geslaagd.
Hoe meer van de wiskundebasis wordt opgepikt, hoe makkelijker kinderen wiskunde op school zullen leren. Dit leren van de basis kan uitstekend samen met vriendjes of vriendinnetjes, ouders, grootouders of anderen gebeuren.

De doelgroepen

De primaire doelgroep van dit boek zijn de leerlingen van groep acht. Kinderen in de leeftijd vlak voordat ze op school met wiskunde beginnen. Dit boek gaat in hoofdlijn om het aanleren van begrip van de basis van de wiskunde, en van de open houding die daar bij past.

Het aanleren van die houding kan misschien het beste samen met anderen plaatsvinden. Samen met vriendjes, vriendinnetjes, ouders, grootouders of anderen. Volwassen begeleiders van de kinderen vormen de secundaire doelgroep van dit boek. Zij hoeven niet bang te zijn dat zij niet kunnen meekomen. Voor het gebruik van dit boek zijn alleen de basisvaardigheden lezen en wat rekenen nodig. Het verhaal begint (zelfs bijna letterlijk) bij niets. En samen buiten de tekenoefeningen maken, bijvoorbeeld op het strand, is leuk om te doen.

Kinderen die net zijn begonnen met wiskunde en er moeite mee hebben vormen de derde doelgroep. Moeite met wiskunde komt veel voor doordat wiskunde vaak als iets puur abstracts wordt onderwezen. Terwijl het gewoon uit onze dagelijkse omgeving komt. Na lezing van dit boek zullen kinderen waarschijnlijk gemakkelijker wiskunde leren doordat ze die wiskundebasis en opbouw begrijpen; de ontdekkingen, de afspraken en de afleidingen. En misschien wel het belangrijkst; de relatie van wiskunde met de wereld waarin wij leven.

Nieuwsgierige volwassen die zelf veel moeite met wiskunde hebben gehad kunnen als vierde doelgroep worden beschouwd. Uit dit boek kunnen ze bijvoorbeeld begrijpen waar de stelling van Pythagoras vandaan komt, en merkwaardige producten, en nog veel meer.